Doprovázení sociálním pracovníkem

    

Doprovázení pěstounských rodin upravuje Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Centrum pro NRP, o.p.s. je jako obecně prospěšná společnost jednou z nestátních neziskových organizací, s nimiž mohou pěstouni uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, která dává doprovázení rámec.

Jak probíhá doprovázení?

Jedná se především o osobní návštěvy sociálního pracovníka, tzv. klíčového pracovníka rodiny,  jednou za dva měsíce (dle potřeb rodiny samozřejmě i častěji). Návštěvy probíhají většinou v domácnosti pěstounů a v termínu, který vyhovuje jim i dětem. Po dohodě může setkání proběhnout také v Poradně pro NRP nebo během některé z aktivit organizace. Každá rodina má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet se všemi záležitostmi týkajícími se péče o svěřené dítě. Klíčový pracovník je tu od toho, aby pěstouny i děti vyslechnul, podpořil a pomohl hledat řešení v zájmu dítěte. Péče o přijaté děti může být velmi náročná a přináší situace, se kterými se ostatní rodiny nesetkávají. Klíčový pracovník pomáhá pěstounům porozumět potřebám přijatých dětí a správně na ně reagovat.

Klíčový pracovník také sleduje, zda je naplňována dohoda o výkonu pěstounské péče. Informuje pěstouny i děti o službách, které mohou využít, a po dohodě jim tyto služby může zprostředkovat.

Klíčový pracovník se společně s pěstouny zaměřuje na rozpoznání potřeb svěřených dětí i samotných pečujících. Na základě toho pak společně s pěstouny tvoří plán spolupráce. Ten upravuje cíle, na kterých bude společně s rodinou pracovat, a obsahuje také informace o službách, které bude rodina využívat. Společně s pěstouny také plánuje jejich vzdělávání tak, aby pro ně bylo užitečné. Vzdělávací plán pěstounů vychází z potřeb svěřených dětí. Oba plány navazují na Individuální plán ochrany dítěte (IPOD) tvořený pracovníkem OSPOD. Klíčový pracovník společně s pěstouny plán spolupráce i vzdělávací plán každoročně reviduje.

Jak uzavřít s naší organizací dohodu o výkonu pěstounské péče?

V případě zájmu uzavřít dohodu s naší organizací, kontaktujte prosím vedoucí doprovázení pěstounů Michaelu Bokovou:

Mgr. Michaela Boková

bokova@cpnrp.cz

tel: +420 771 770 490

Buď přímo ona, nebo některá z klíčových pracovnic si s vámi domluví osobní schůzku. Seznámí vás s dohodou o výkonu pěstounské péče a s nabídkou našich služeb. Poskytne vám všechny potřebné informace týkající se doprovázení pěstounských rodin. Zjistí, jaké jsou vaše potřeby a představy o spolupráci. Můžete se na cokoliv ptát.

Pokud se rozhodnete dohodu uzavřít, naše pracovnice zkontaktuje OSPOD, předá návrh dohody o výkonu pěstounské péče a  požádá o souhlas s uzavřením dohody. Po získání písemného vyjádření OSPOD dohodu podepíšete a doprovázení může začít.