Směrnice

Při provozu naší organizace se řídíme těmito směrnicemi:

S1      SMĚRNICE O MAJETKU

S2      HMOTNÁ ODPOVĚDNOST

S3      ÚČETNÍ SMĚRNICE

S4      KOLOBĚH DOKLADŮ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

S5      PODKLADY PRO MZDY

S6      SPRÁVNÍ REŽIE

S7      POKLADNY

S8      RAZÍTKA

S9      SLUŽEBNÍ AUTOMOBIL

S10    TELEFONY, POČÍTAČE, INTERNET

S11    BOZP

S12    RIZIKOVÉ, HAVARIJNÍ A NOUZOVÉ SITUACE

S13    POŽÁRNÍ A POPLACHOVÁ SMĚRNICE

S14    TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

S15    HYGIENICKÝ ŘÁD PORADNY PRO NRP

S16    LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

S17    PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

S18    VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

S19    NÁSTUP NOVÉHO ZAMĚSTNANCE-ADMINISTRATIVA A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

S20    ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNANCE A SPOLUPRÁCE S EXTERNISTY

S21    CESTOVNÍ NÁHRADY

S22    VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

S23    ZASTUPOVÁNÍ ŘEDITELKY

S24    KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

S25    GDPR

S26    ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

S27    PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

S28    ZÁLOHOVÁNÍ A SDÍLENÍ DAT

S29    NÁVOD NA NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ ODPOVĚDI V E-MAILU

 

Tyto materiály jsou Vám k dispozici na pobočkách Poradny pro NRP v Ústí nad Labem a v Litoměřicích.