Odborné poradenství

Komu odborné poradenství poskytujeme či můžeme zprostředkovat:

 • Zájemci a žadatelé o osvojení, osvojitelé
 • ti, kdo vyrůstají či vyrůstali v náhradní rodinné péči
 • ti, kteří se o tematiku náhradní rodinné péče zajímají (studenti, pracovníci jiných organizací, novináři…)

Čeho se odborné poradenství může týkat:

 • proces zprostředkování NRP
 • navázání bezpečné citové vazby s pečující osobou
 • identita dítěte (vztah k rodičům, svému původu….)
 • vztahy s rodiči a dalšími blízkými osobami (a to i v případě, kdy dítě není s těmito osobami v kontaktu)
 • řešení traumat (práce s následky týrání, zneužívání a dalších zásahů do života dítěte)
 • terapie pro osvojitele – rodiče, děti i celé rodiny

Psycholožky poskytující odborné poradenství:

 • Mgr. Věra Doušová;  terapeut@cpnrp.cz, 416 533 554
 • MUDr. Marie Štětinová;  info@cpnrp.cz, 416 533 554
 • PhDr. Mgr. Gabriela Kurzová;  info@cpnrp.cz, 416 533 554

Základní poradenství pro osvojitele

 • v Ústí nad Labem a Litoměřicích poskytuje ředitelka centra Margita Šantavá a koordinátor programů pro osvojitele a vedoucí vzdělávání Charlota Kočí