Zakládací listina

Organizace byla zaregistrována dne 5.5.2005 jako občanské sdružení Centrum pro rodinu Terezín. Od počátku bylo posláním organizace podporovat rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, proto byl dne 20.12.2011 upraven název organizace na Centrum pro náhradní rodinnou péči. V roce 2013 prošla organizace transformací z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, která byla dne 27.1.2014 zaregistrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Zakládací listina zde

Změna sídla organizace

Výpis z registru zde