slovo ředitelky

Dobrý den,

Vítám Vás na stránkách Centra pro náhradní rodinnou péči.

Před lety jsem měla velký sen. Vzhledem k tomu, že nám do rodiny postupně přicházely čtyři osvojené děti, jsem si moc přála založit organizaci, která by se výhradně soustředila na pomoc těmto rodinám.

Říká se, že když si něco hodně přejete, tak se Vaše přání vyplní. A v tomto případě to platí na 100%:) Pomohla jsem na svět organizaci, která má poslání pomáhat dětem vyrůstajícím v náhradní rodině prožít plnohodnotné dětství a posilovat jejich šance uspět v životě.

Jsme tým, pro který jsou důležité hodnoty jako odbornost, empatie a laskavý přístup, spolehlivost, komplexnost, jedinečnost a hlavně zaměření na potřeby dítěte vyrůstající v náhradní rodinné péči.

Naší společnou vizí jsou děti v náhradní rodinné péči vyrůstající ve stabilním a láskyplném prostředí a náhradní rodiče, kteří prožívají plnohodnotné rodičovství.

Jeden moudrý muž, Don Bosco prohlásil, že největším darem pro dítě je, když je milováno. Vnímám a cítím, že díky tomu, o co se Centrum pro NRP snaží, se daří tuto největší životní hodnotu pro naše děti naplňovat. Život s přijatými dětmi nese spousty těžkostí, bolestí a zranění, ale na druhou stranu také velké obohacení a pochopení věcí, které bychom bez života s přijatými dětmi nepoznali a neprožili. Přináší nám výzvy přehodnocovat naše zajetá životní pravidla a příležitosti učit se velké trpělivosti a toleranci. Ozřejmuje nám prožitky ze zklamání, ale také znovu a znovu obnovené naděje a přesvědčení se o tom, že to naše snažení má smysl.

Naše práce by nebyla možná bez podpory dárců, sponzorů, studentů, spolupráci s OSPODy a všech organizací zabývající se také problematikou náhradního rodičovství. Této podpory a spolupráce si velice vážíme a děkujeme za ni.

A tak tedy Vám, osvojitelů, pěstounům – dlouhodobým, příbuzenským, profesionálním, třetím osobám, zájemcům a potencionálně novým náhradních rodičů, sociálním pracovníkům a všem odborníkům v oblasti NRP přeji z celého srdce tolik potřebnou trpělivost, moudrost, tolerantnost a lásku k našim přijatým dětem.

Margita Šantavá

zakladatelka a ředitelka Centra pro náhradní rodinnou péči

foto úvodní slovo