Odlehčovací služby

Respitní péče

Péče o svěřené děti bývá náročná a pěstouni si potřebují odpočinout. Pokud pečují o dítě starší dvou let, mají právo na dlouhodobé odlehčení, tzv. respitní péči. Respitní péči mohou využít každý rok v délce 14 dní.   Respitní péče je poskytována v souladu s potřebami a zájmy svěřených dětí. Jinak bude vypadat u malých dětí nebo dětí, které jsou v rodině teprve krátce, a jinak u starších školáků. Respitní péče se může čerpat najednou nebo po jednotlivých dnech. S výběrem a zajištěním vhodné respitní péče pomůže pěstounům klíčový pracovník. Pořádáme celodenní výlety pro děti, víkendové pobyty pro mládež, zprostředkujeme klasické i příměstské tábory, přispíváme na letní i školní pobyty, sportovní soustředění, lyžařské výcviky. U dětí, které jsou velmi malé nebo mají specifické potřeby, pomáháme zajistit individuální péči.

 

Krátkodobé hlídání (pomoc při zajištění osobní péče o dítě)

Každý pěstoun si čas od času potřebuje vyřídit své záležitosti, navštívit lékaře, nebo je nemocný. V takových situacích potřebuje zajistit hlídání pro svěřené dítě. Pokud nemůže pomoci osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti, poskytujeme pěstounům podporu při zajištění osobní péče o svěřené děti. Krátkodobé hlídání zajišťujeme zejména z těchto důvodů: po dobu pracovní neschopnosti pěstounů nebo v případě ošetřování blízké osoby, při narození vlastního dítěte, při vyřizování nezbytných záležitostí (např. účast u soudu nebo návštěva lékaře). Pěstounům nejprve pomáháme zjistit možnosti péče o dítě v širší rodině a okolí, v případě potřeby zajistíme jinou vhodnou osobu či službu, která se o dítě kvalifikovaně postará.