Vzdělávání pěstounů

Pro OSPODy nabízíme zajištění vzdělávání pěstounů na zakázku. Povinnost vzdělávání pěstounů je zakotvená v novele Zákona o sociálně – právní ochraně dětí a upravená prováděcí vyhláškou č. 473/2012. Dle těchto závazných normativů má pěstoun povinnost zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.

Témata a lektory lze přizpůsobit aktuálním potřebám pěstounů. Součástí každého semináře je diskuze a možnost zodpovězení dotazů.

Podle Vašich požadavků můžeme připravit seminář v délce 4 nebo 6 hodin.

Spolupracujeme s kvalitními lektory.

Vše profesionálně organizačně zajistíme, včetně prostor, občerstvení a v případě potřeby také hlídání dětí.

Nabízíme komplexní vzdělávání pěstounů formou jednodenních seminářů, které jsou zaměřeny na tyto oblasti:

  1. získávání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě,
  2. získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se zdravotním postižením, sourozeneckých skupin, dětí, které zažily týrání, zneužívání či zanedbávání,
  3. poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte,
  4. zvládání krizových situací,
  5. návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny,
  6. přípravu dítěte na osamostatňování se související zletilostí a odchodem z náhradní péče, s ohledem na věk dítěte a jeho vývojové a sociální potřeby.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na vedoucí týmu vzdělávání Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s., Charlottu Kočí, tel. 771 770 380, e-mail: koci@cpnrp.cz