Vzdělávací semináře

  • Jednodenní odborné semináře v Litoměřicích nebo Ústí nad Labem
  • Semináře v rámci víkendových pobytů pro osvojitelské rodiny s dětmi
  • Webináře a on-line semináře pro rodiče
  • Semináře jsou věnovány tématům z problematiky náhradní rodinné péče. Přednášejícími jsou erudovaní odborníci (psycholog, rodinný terapeut, speciální pedagog, apod.). Semináře mohou být vzdělávací, zážitkové nebo formou workshopů. Výběr témat vychází z potřeb rodin.
  • Během seminářů zajišťujeme volnočasový program pro děti zúčastněných rodičů.
IMG_1744