Vzdělávací semináře

  • celodenní odborné semináře v Litoměřicích nebo Ústí nad Labem probíhají 2-3x  ročně.
  • V rámci víkendových pobytů jsou semináře v rozsahu 6-12 hodin
  • Semináře jsou věnovány tématům z problematiky náhradní rodinné péče. Přednášejícími jsou erudovaní odborníci (psycholog, rodinný terapeut, speciální pedagog, apod.). Semináře mohou být vzdělávací, zážitkové nebo formou workshopů. Výběr témat vychází z potřeb rodin.
  • Během seminářů zajišťujeme volnočasový program pro děti zúčastněných rodičů.
IMG_1744