Odborné poradenství

Pěstounská péče přináší řadu situací, které jsou náročné a potřebují specifickou pomoc. Pěstounům a všem svěřeným dětem nabízíme zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci. Poradenství je zaměřeno především na řešení situací souvisejících s pěstounstvím (např. poruchy attachmentu, zpracování traumatu a ztráty, navázání bezpečné vazby mezi dítětem a pěstouny, adaptace dítěte v rodině, přechod dítěte do původní rodiny, otázky identity dítěte, péče o dítě, výchova dítěte, škola, vztahy s biologickou rodinou dítěte, pomoc s vypracováním návrhů pro soudy apod.). Nabízíme také terapie pro pěstouny i celou rodinu. Spolupracujeme se zkušenými odborníky (dětský psycholog, rodinný terapeut, speciální pedagog, právník atd.)