Naši dárci rok 2022

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům! Moc si Vaši podpory vážíme.

 

mpsv rodina

 

mpsv      znak mesta Ltm     logo město ústí nad labem           podporil_UK_logo_svisle_MODRE_CMYK
 • Projekt Poradna pro náhradní rodinnou péči je realizován s finanční podporou Lafarge Cement, a.s.
  Lafarge_Logo_RGB
 • Projekt Služby pro rodiny s dětmi v NRP je realizován s finanční podporou Nadace J&T
J&T_Nadace_logo_Gradient_RGB
PD_trojlogo_barevne_ctverec
 • Projekt Dejme šanci dětem rozvíjet své schopnosti  je finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2022
 • Děkujeme NF Albert také za školní aktovky, knížky pro děti a svačinové znovupoužitelné ubrousky na svačiny.
albert
logo město ústí nad labem
logo Zdravé město Ltm
 • Projekty Rozvojové a podpůrné programy pro děti v NRP  a Realizace sportovně vzdělávacích programů pro děti v NRP podpořil Nadační fond Severočeská voda
logo severočeská voda
 • Projekt Realizace sportovně vzdělávacích programů pro děti v NRP podpořil Nadační fond Veolia v rámci programu MiNiGRANTY VEOLIA
veolia
 • Projekty Doučování dětí v NRP a
 • Rozvojové programy pro děti v NRP
 • jsou podpořeny Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků PEPCO v rámci Grantového programu – „Více pro děti… každý den“
   

 

 • Děkujeme PRO!Ústí, z.s. za finanční dar na oblečení a hmotné dárky pro děti ze sociálně slabých rodin
 • Děkujeme společnosti Globus Trmice za podporu našich aktivit formou příspěvku z prodeje vánoček, umožněním konání veřejné sbírky v prostorách OC Globus Trmice a zveřejněním informací o našich službách na svých produktových letácích