Organizace

Spolupracujeme s orgány sociálně právní ochrany dítěte při realizací činností v rámci Pověření výkonu sociálně právní ochrany dítěte.

Jsme členem Asociace Dítě a Rodina, která vznikla jako platforma spolupráce neziskových organizací s cílem dosáhnout kvalitativního zlepšení systému péče o ohrožené děti.

banner2-180x50

Jsme členem sdružení prorodinných organizací Rodinný svaz ČR.

logo rodinný svaz

Jsme mezi partnerskými organizacemi věnujícími se tématice náhradní rodinné péče, které Nadace podporuje.

Spolupracujeme při předávání informací a zkušeností v oblasti NRP.

Spolupracujeme při předávání informací a zkušeností v oblasti NRP.

Spolupracujeme v oblasti odborného poradenství pro rodiny

 

Další spolupracující instituce na poli náhradní rodinné péče: