Program pro mládež

TŘÍLETÝ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO MLADÉ

Tento program se zaměřuje na dospívající děti vyrůstající v pěstounských nebo osvojitelských rodinách. Věkové rozmezí je 13-15 let, ale jsou možné individuální výjimky. Nabízí mladým lidem tříletý  program s cílem vytvořit stabilní podpůrnou skupinu mladých lidí z NRP.

Cílem programu je:

 • poznat trochu víc sám sebe,
 • zjistit, co mě v životě motivuje,
 • zjistit své silné stránky i to, kde bych mohl přidat,
 • zjistit, jak to mají ostatní, najít své místo v partě,
 • naučit se řešit problémy, které přicházejí,
 • naučit se komunikovat, umět zdravě prosadit svůj názor,
 • naučit se úspěšně navazovat vztahy,
 • naučit se pracovat s emocemi,
 • mít průvodce na cestě k dospělému životu

Jedná se o tříletý program, proto je důležité s tím počítat již před vstupem do programu. Každý rok jsou realizována tři jednodenní setkání a jeden víkendový pobyt  skupiny mladých lidí.

Jednodenní setkání mají formu interaktivního semináře nebo individuálních konzultací s lektorkou.

Konzultace mohou využít také rodiče a získat doporučení a nový náhled na své dítě.  V průběhu projektu je každý účastník doprovázen klíčovým pracovníkem organizace, kterého může využít v případě potřeby jako druhého poradce.

Jednodenní setkání probíhají v Poradně pro NRP v Litoměřicích a víkendová setkání  v nějakém dostupné rekreačním  zařízení.

PROGRAM podrobněji:

první rok

 1. Já a moje parta (stmelení skupiny, práce s dynamikou skupiny, komunikace ve skupině, komunikační fauly a šumy – prevence, nácvik, řešení)
 2. Já a moje radosti, starosti (osobnostní testy, osobní historie rodinných vztahů, vztah k biologickým rodičům, hledání kořenů, práce s identitou)
 3. Víkendový pobyt: Motivační příběh: Helen Kellerová, Být osobností

Doplnění témat: neverbální komunikace, komunikační chyby a fauly, úvod do komunikace citů, láska, zamilovanost, přátelství

druhý rok

 1. Čas jen pro mne (moje role, schopnosti, vina, odpuštění)
 2. Moc slov – jak úspěšně navazovat vztahy (komunikace, asertivita, řešení problémů, konflikt, prevence, řešení)
 3. Individuálně:  Co mi pomáhá, co mne motivuje
 4. Víkendový pobyt: Motivační příběh: Muž bez končetin, Nikdy to nevzdám 

Doplnění témat: Komunikace citů, moc médií, rizikové chování formou skutečných příběhů, jak na vztek, strach, agresi

třetí rok

 1. Čas jen pro mne (jsem originál – síla, slabost, moje masky, sdělení citů, já a můj stín)
 2. Já a ti druzí (vztahy v životě, rodina, vrstevníci, problémy a řešení, vztah k lidem jiného etnika, otevřenost, komunikace)
 3. Individuálně:  Moje strategie úspěchu
 4. Víkendový pobyt: Mám na život (balíček na cestu): Motivační příběh: Anna Franklová

Opakování témat, dovedností. Navíc: ten pravý, ta pravá, moje povolání, poslání, jak být oblíbený, jak prožít úspěch.

PRO MLADÉ LIDI ZAPOJENÉ DO PROJEKTU JE CELÝ TŘÍLETÝ PROGRAM ZDARMA!

Kontakt pro zájemce: Charlota Kočí, koci@cpnrp.cz, 771 770 380