Podpořte nás

Veřejná sbírka

Rádi bychom oznámili, že Centrum pro náhradní rodinnou péči dne 9. 10. 2015 zahájilo veřejnou sbírku. Sbírka trvá tři roky a každý rok dochází k přepočítání financí. Tato sbírka je již třetí v řadě dříve: 2008 – 2011, 2012 – 2015 nyní 2015 – 2018. Účelem sbírky je zajištění finanční podpory aktivit určených rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči v souladu se stanovami naší obecně prospěšné společnosti.

Koncem srpna 2017 proběhlo rozpečetění sbírkových kasiček, sbírka nadále pokračuje. V kasičkách dárci přispěli celkovou částkou 27.011,- Kč. Moc děkujeme všem, kteří nás pomocí této sbírky podpořili. Výtěžek použijeme na financování doučování a volnočasových programů pro děti v náhradní rodinné péči.

Dne 21.11.2018 jsme zahájili navazující veřejnou sbírku na podporu rodin s dětmi v NRP. Z výtěžku sbírky uhradíme doučování dětí v NRP, odbornou psychologickou pomoc dětem, víkendové vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi v NRP, programy pro děti na víkendových pobytech, výlety a volnočasové aktivity pro děti v NRP v rámci dětských klubů, individuální potřeby konkrétních dětí v NRP (materiální a finanční pomoc).

Přispět do sbírky můžete formou daru do pokladniček s našim logem, zasláním příspěvku na náš sbírkový účet č. 107-5420340207/0100 nebo nás můžete navštívit na našich pobočkách.

Osvědčení o povolení sbírky zde: povolení sbírky 2018

Za každý dar předem děkujeme.

Sbírku můžete i nadále podpořit příspěvkem do sbírkových kasiček označených naším logem.

Děkujeme všem firmám, které nám umožňují v jejich prostorách organizovat veřejnou sbírku.

Děkujeme všem dárcům za pomoc a podporu, kterou nám svým příspěvkem prokazujete.

 

 

foto nová kasička Výstřižek