Naše služby

  • Poskytujeme poradenství zájemcům a žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
  • Doprovázíme pěstounské rodiny, kterým bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, pěstounské péče po přechodnou dobu nebo předpěstounské péče
  • Pomáháme adoptivním rodinám s dětmi, připravujeme pro ně podpůrné programy a společné akce.
  • Poskytujeme odbornou pomoc rodinám s dětmi v péči jiné osoby v obtížné nebo krizové sociální situaci prostřednictvím sociálně aktivizační služby.
  • Podporujeme děti, které vyrůstají ve všech formách náhradní rodinné péče

 

  • Činnosti sociálně právní ochrany dětí vykonáváme na základě pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999   Sb. O sociálně-právní ochraně dětí
  • Sociálně aktivizační službu vykonáváme na základě registrace sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách