Zákonná úprava

Pěstounská péče

Upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 27a), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 27a), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Poručnická péče (pokud poručník o dítě osobně pečuje)

Upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů