Asistovaný kontakt

Přestože si děti v nové rodině tvoří nové vztahy, neznamená to, že se tím předchozí vztahy ruší. Kontakt s rodiči a dalšími blízkými pomáhá dítěti budovat si zdravou identitu a vytvořit si  k příbuzným vztah, který bude postaven na reálném porozumění a znalosti jejich silných i slabých stránek.

Z dlouhodobého hlediska dítě, které má pravidelný, bezpečný a smysluplný kontakt s biologickým rodičem, lépe prospívá v náhradní rodině. Pravidelný však nemusí znamenat častý. Vždy je třeba na prvním místě sledovat smysluplnost kontaktu pro dítě, jeho zájmy nadřazujeme zájmům biologických rodičů i pečujících.

 

Rozsah osobního styku dítěte s rodičem může být omezen či jinak upraven soudem. V některých případech tak nebude probíhat osobní kontakt dítěte s rodiči nebo jinými oso­bami blízkými, sounáležitost dítěte k biologické rodině je tak třeba udržovat jinými formami než osobním kontaktem.

 

Klíčový pracovník pomáhá pěstounům při podpoře kontaktu dítěte s biologickou rodinou a blízkými osobami dítěte. Zajišťuje asistenci při kontaktech, přípravu účastníků kontaktu, zajistí také prostor pro jeho uskutečnění (většinou v Poradně pro NRP). Cílem je, aby kontakt dítěte s rodiči vycházel z potřeb dítěte, byl pro ně bezpečný a probíhal pozitivně.

Asistované kontakty probíhají především ve všední dny, v běžné pracovní době. Individuálně lze domluvit jiný čas. Délka kontaktu bývá většinou 1 – 1,5 h. Všichni účastníci jsou seznámeni s podmínkami a pravidly kontaktu, uzavírají dohodu o asistovaném kontaktu.