DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Doprovázení pěstounských rodin upravuje Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Centrum pro NRP, o.p.s. je jako obecně prospěšná společnost jednou z nestátních neziskových organizací, s nimiž mohou pěstouni uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, která dává doprovázení rámec.

Služby rodinám s dětmi v NRP poskytujeme od r. 2006. Pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče jsme získali v roce 2013 a nyní doprovázíme více než 100 pěstounských rodin. Působíme na území Ústeckého kraje a také ve vybraných městech Libereckého kraje (Česká Lípa, Nový Bor) a Středočeského kraje (Slaný, Mělník, Kralupy n. Vltavou).

Proč je doprovázení důležité?

Ze zákona má každý pěstoun povinnost uzavřít dohodu  o výkonu pěstounské péče do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o svěření prvního dítěte do předpěstounské, pěstounské či poručnické péče nebo od zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Doprovázení není jen zákonná povinnost. Péče o přijaté děti může být velmi náročná a přináší situace, se kterými se ostatní rodiny nesetkávají. Je důležité porozumět potřebám přijatých dětí a vědět, jak na ně reagovat. Doprovázejí organizace je pěstounským rodinám oporou a snaží se jim v této roli maximálně pomoci.

Jaké služby pěstounským a poručnickým rodinám nabízíme?

  • Odborné poradenství (služby psychologa, právníka a dalších odborníků)
  • Doprovázení sociálním pracovníkem
  • Vzdělávání pěstounů
  • Podpora při kontaktu s biologickou rodinou
  • Odlehčovací služby
  • Programy pro děti a mládež
  • Doučování
  • Dětský klub
  • Sociálně aktivizační služba

Kolik služby stojí?

Většina našich služeb je pro rodiny v základním rozsahu bezplatná. Na pobytové akce (víkendové pobyty, tábory pro děti atd.) pěstouni přispívají. Organizace se řídí cenami služeb, které jsou v místě obvyklé. Pokud chce rodina využít nákladnější služby, částečně si je hradí. O podmínkách využití a proplácení jednotlivých služeb informuje pěstouny klíčový pracovník.

Jak uzavřít s naší organizací dohodu o výkonu pěstounské péče?

V případě zájmu uzavřít dohodu s naší organizací, kontaktujte prosím vedoucí doprovázení pěstounů:

Mgr. Radka Stryalová

e-mail: stryalova@cpnrp.cz

tel: +420 771 770 490

Buď přímo ona, nebo některá z klíčových pracovnic si s vámi domluví osobní schůzku. Seznámí vás s dohodou o výkonu pěstounské péče a s nabídkou našich služeb. Poskytne vám všechny potřebné informace týkající se doprovázení pěstounských rodin. Zjistí, jaké jsou vaše potřeby a představy o spolupráci. Můžete se na cokoliv ptát.

Pokud se rozhodnete dohodu uzavřít, naše pracovnice zkontaktuje OSPOD, předá návrh dohody o výkonu pěstounské péče a  požádá o souhlas s uzavřením dohody. Po získání písemného vyjádření OSPOD dohodu podepíšete a doprovázení může začít.