Víkendové pobyty

 • Víkendový pobyt pořádáme 4-5x ročně v některém z rekreačních středisek Ústeckého kraje. Pobyt má část odbornou a část relaxační. Součástí je celodenní sobotní seminář pro rodiče, který vede odborný lektor a zaměřují se na oblast výchovy dítěte v náhradní rodinné péči a posilování vztahů v rodině.
 • Pořádáme :
 • Společný víkend pro osvojitelské a pěstounské rodiny
 • Víkendy pouze pro osvojitelské rodiny
 • Víkend pro tatínky osvojitele a děti
 • Relaxační víkend pro maminky osvojitelky
 • Během semináře zajišťujeme volnočasový program pro děti všech věkových kategorií.
 • Neděle je věnována společnému rodinnému výletu nebo jiné relaxační aktivitě.
 • Rodiny na víkendovém pobytu získají nové důležité informace, které uplatní v každodenní praxi rodinného života. Zároveň je dostatek prostoru pro vzájemné sdílení, popovídání a výměnu zkušeností.
 • Během víkendu se mohou setkat celé rodiny a navázat přátelské vztahy. To má pro rodiny velký význam, protože se ve své roli často cítí osamoceny.
 • Víkend je přínosný i pro zúčastněné děti, protože mohou najít přátele, kteří mají podobné zkušenost a řeší podobné otázky.
 • Fotografie z víkendových pobytů jsou ke zhlédnutí ve fotogalerii.
 • V případě Vašeho zájmu se obraťte na vedoucí týmu vzdělávání a koordinátorku programů pro osvojitelské rodiny Charlotu Kočí – koci@cpnrp.cz, 771 770 380