Odborníci

Rádi bychom Vám představili naše odborné spolupracovníky:

 

Mgr. Věra Doušová

foto dousova

Psycholog a psychoterapeut, speciální pedagog

V Centru poskytuje odborné poradenství rodinám s dětmi v NRP.

Další informace – ZDE

 

PaedDr. Michael Chytrý

chytrý

Působí na poli mezilidských vztahů a komunikace jako lektor, terapeut, speciální pedagog a supervizor.

S Centrem spolupracuje již od roku 2007. Je velmi oblíbeným lektorem odborných vzdělávacích seminářů pro pěstouny a osvojitele. Centrum též využívá jeho supervizorské služby.

Další informace – ZDE

 

Mgr. Jakub Kabíček

Výstřižek

Psychoterapeut, supervizor a lektor s dlouholetou praxí

S Centrem  spolupracuje jako lektor na odborných vzdělávacích seminářích pro pěstouny, vzdělávacích besedách a víkendových pobytech pro rodiny s dětmi v NRP.

Další informace – ZDE

 

Bc. Pavel Kalpakcis

Pavel Kalpakcis
V současnosti působí jako psychoterapeut a pedagog, lektor v oblasti vzdělávání pedagogů a pracovníků v sociálních službách.

V Centru lektoruje odborné vzdělávací semináře pro pěstouny a lektor seminářů pro rodiny s dětmi v NRP.

Další informace – ZDE

 

Mgr. Lucie Mucalová

mucalová lucie

Terapeutka, koučka, mediátorka a dále se věnuji supervizím v sociální oblasti a individuálnímu a týmovému koučinku v malých firmách.

S Centrem spolupracuje jako lektork seminářů pro rodiny s dětmi v NRP.

Další informace – ZDE

 

Ing. Mgr. Marie Nováková

nováková

Zkušený pedagog, lektor Etického fóra ČR. Zabývá se zejména oblastí psychologie a pedagogiky zaměřenou na rozvoj mezilidských vztahů, výchovných a rodičovských kompetencí, psychosociálních dovedností. Působí jako poradce, kouč, zabývá se prevencí rizikového chování.

V Centru vede osobnostně rozvojové kurzy pro mládež a lektoruje odborné vzdělávací semináře pro pěstouny a osvojitele.

Další informace – ZDE

 

Bc. Lenka Ságnerová DIS.

Lenka Ságnerová

Působí jako speciální pedagog, konzultant pro rodiny, jednotlivce a páry.

S Centrem spolupracuje jako lektork vzdělávacích seminářů pro pěstouny a osvojitele.

Další informace – ZDE

 

Mgr. Květuše Sluková, PhD.

sluková

Více než 25 let věnuje na různých úrovních služeb problematice rizikových rodičů a rizikových dětí z pohledu pedagogicko-psycho-sociálního. Zaměřuje se mimo jiné na problematiku závislostí, sociální práce, na význam trestu a trestání, nauku o oběti. Poskytuje sociální, mediační a poradenské služby včetně supervize.

V Centru působí jako lektorka odborných  seminářů pro pěstouny a osvojitele.

Další informace – ZDE

 

PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D.

šik

Supervizor, lektor v oblasti náhradní rodinné péče

V Centru lektoruje odborné vzdělávací semináře pro pěstouny.

Další informace – ZDE

 

MUDr. Marie Štětinová

Maruška Štětinová

Pediatr, rodinný psychoterapeut a zkušený dětský psychiatr

Je naším dlouholetým spolupracovníkem. Lektoruje odborné semináře pro pěstouny a vede vzdělávací a terapeutické skupiny pro rodiče a prarodiče, kteří mají dítě v NRP. Poskytuje individuální odborné poradenství.

Další informace – ZDE

 

Mgr. František Valeš

Valeš foto3

Právník, zabývá se problematikou ochrany lidských práv se zaměřením na problematiku trestní justice, rasismu a diskriminace. Téma lidských práv externě vyučuje na Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK v Praze.

V Centru poskytuje právní poradenství.

Další informace – ZDE