Osobnostně rozvojová skupina pro mládež

Datum konání: 25. 5. 2024

Čas: 9:30 – 16:30 hod

Místo konání: Poradna pro NRP, Teplická 3, Litoměřice

Lektor: Ing. Mgr. Marie Nováková a Ing. Marek Novák

Téma: individuální konzultace

Pozvánka na individ.setkání ORSM

 

 


Ing. Mgr. Marie Nováková

Zkušený pedagog, lektor Etického fóra ČR. Zabývá se zejména oblastí psychologie a pedagogiky zaměřenou na rozvoj mezilidských vztahů, výchovných a rodičovských kompetencí, psychosociálních dovedností. Působí jako poradce, kouč, zabývá se prevencí rizikového chování.

Věnuje se rozvoji osobnosti, naplnění osobního potenciálu, zlepšení kvality života v oblasti duševní i duchovní. Nabízí své znalosti a schopnosti z oboru prožitkové pedagogiky, sociální psychologie, teologie: poradenství, mentorink, koučink, doprovázení aj. Zabývá se individuální prací s jedincem, párem, rodinou, týmem i kolektivem  (pracovním, vrstevnickým např. kolektiv třídy). Pracuje na školách s žáky, studenty i pedagogy v oblasti prevence kriminality, sociálních dovedností, zkvalitnění vztahů i v oblasti vzdělávání, etiky aj. Věnuji se vedení a lektorování kurzů, seminářů, výcviků.

logo: Ano – sobě, druhým, životu, vyjadřuje mé vnímání lidské existence. Je třeba přijmout výzvu života, vycházet z jeho reality, dosáhnout maxima možností. Život beru jako jedinečné a neopakovatelné poslání ve smyslu každé lidské osobnosti, rodičovství, profese, společnosti, vztahů…