Seminář pro pěstouny v Ústí na Labem s hlídáním dětí (dětský klub)

Datum konání: 27. 5. 2023

Čas: 9 – 15 hod.

Časová dotace: 6 hodin

Cena: 1 800,-/osoba (mimo CPNRP)

Místo konání:Vědecká knihovna, Velká Hradební 3328/45
400 01 Ústí n.L.

Lektor: Mgr. Barbora Oyawale

Téma: Jak mluvit s dětmi, aby se cítily přijaté

Anotace:

Většina rodičů se snaží pro své dítě dělat jen to nejlepší, koná vše s dobrým úmyslem, ne každý rodič má však patent na ideální výchovu svého dítěte, tento proces pak může být o to komplikovanější, o co je komplikovanější samotná osobnost dítěte. Mnohé situace, které rodič zažívá, jsou pro všechny zainteresované strany často stresující. Seminář vysvětlí důvody vedoucí k možným zvláštnostem v chování dětí, ukáže vhodné komunikační strategie, díky kterým se děti budou cítit jako přijaté a kompetentní a nedojde tak k negativnímu vyhrocení komunikační situace.

–   seznámí rodiče se symptomatologií typickou pro jednotlivé vývojové etapy dětí a s případnými zvláštnostmi v jejich chování,

–   naučí rodiče využít vhodnou verbální i neverbální komunikační strategii, díky které může předejít vyhrocení komunikační situace s dítětem,

–   vysvětlí vhodnost využívání různých metod a forem při výchově a vzdělávání,

–  naučí rodiče v emočně vypjaté situaci modulovat svůj temperament a posléze využít správnou zklidňující techniku.

 

Pěstounům, kteří mají s naší organizací uzavřenou dohodou o výkonu PP, nabízíme několik možností, jak příjemně a smysluplně naplnit 24 hodin povinného vzdělávání!

Semináře jsou otevřeny i pro pěstouny jiných organizací.

_______________________________________________________________________________________________

Lektor:  Mgr. Barbora Oyawale

Speciální pedagog. Pracuje v Pedagogicko psychologické poradněústeckého kraje a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Věnuje se diagnostické, reedukačně terapeutické, konzultační, intervenční a lektorské činnosti.