seminář pro zaměstnance CPNRP – Sociálněpatologické jevy na pozadí současné rodiny

datum: 23.-24. 6. 2021

téma:    Sociálněpatologické jevy na pozadí současné rodiny

lektor:   Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

hodiny: 12