Vzdělávací skupina pro pěstouny prarodiče – Litoměřice

Datum konání: 14. 6. 2019

Čas: 9:00 – 12:00

Místo konání: Poradna pro NRP, Teplická 3, Litoměřice

Lektor: MUDr. Marie Štětinová

 


Maruška Štětinová

Pediatr, rodinný psychoterapeut a zkušený dětský psychiatr

Spolupráce s CPNRP

S Centrem spolupracuje od roku 2008. Nyní lektoruje odborné semináře pro pěstouny a vede vzdělávací skupinky pěstounů v Roudnici nad Labem, terapeuticko-vzdělávací smíšenou skupinu pěstounů a osvojitelů v Litoměřicích a vzdělávací skupinu prarodičů v Litoměřicích. Zároveň nabízí služby individuálního odborného poradenství.

Další informace

Univerzita Karlova Praha, Fakulta dětského lékařství

Atestace z pediatrie

Atestace z pedopsychiatrie

Pětiletý výcvik v rámci SUP

Pětiletý výcvik v rodinné terapii

Non verbální psychoterapie (Lucká, Vodňanská)

Hypnoterapie (Kratochvíl)

Ballintovská skupina