Doporučená literatura

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE

Rozum a Cit:

 • Metodika asistovaného kontaktu, 2015 – zde
 • Sborník k projektu „Dítě v nejlepších rukách“, 2014 – zde
 • Vztahový labyrint v náhradní rodině, 2012 – zde
 • Provázení rodiny jako dlouhodobý proces, 2012 – zde
 • Dítě v výchově příbuzných, 2010 – zde
 • Budování identity dítěte, 2008 – zde
 • Dospívající dítě v náhradní rodině, 2008 – zde
 • Romské dítě v náhradní rodině, 2008 – zde
 • Pěstouni mají právo na služby, 2007 – zde

 

Středisko náhradní rodinné péče:

 • Základní informace o náhradní rodinné péči – zde
 • Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči – zde
 • Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči – zde
 • Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra – zde

Mockrát děkujeme za krásné a užitečné publikace.

 

TIŠTĚNÉ PUBLIKACE

 • ARCHEROVÁ, Caroline. Dítě v náhradní rodině. Praha: Portál, 2001. 119 s.
 • BOWLBY, John. Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2010. 356 s.
 • BOWLBY, John. Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012. 399 s.
 • BOWLBY, John. Ztráta: smutek a deprese. Praha: Portál, 2013. 420 s.
 • FRANTÍKOVÁ, Jana. Dospívající dítě v náhradní rodině. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008. 40 s.
 • GABRIEL, Zbyněk; NOVÁK, Tomáš. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008. 144 s.
 • JANÁKOVÁ, Ludmila. Dary se přece nevracejí: příběh atypické pěstounské rodiny. Praha: Triton, 2007, 189 s.s.
 • KOL. AUTORŮ. Průvodce dítěte jeho měnícím se prostředím. Praha: Občanské sdružení Šafrán dětem, 2010. 30 s.
 • KOLUCHOVÁ, Jarmila; MATĚJČEK, Zdeněk. Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002. 155 s.
 • KONEČNÁ, Hana. Na cestě za dítětem: dvě malá křídla. Praha: Galén, 2009. 296 s.
 • KOPŘIVA, Pavel et al. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2006. 286 s.
 • KOVAŘÍK, Jiří et al. Náhradní rodinná péče v praxi. Praha: Portál, 2004. 167 s.
 • LANGMEIER, Josef; MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum, 1974. 397 s.
 • MATEJ, Vladislav et al. Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka. Bratislva: Občianske združenie Návrat, 2000. 78 s.
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2008. 108 s.
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí?. Praha: Portál, 2007. 143 s.
 • MATĚJČEK, Zdeněk et al. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál, 1999. 183 s.
 • MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. 98 s.
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Po dobrém, nebo po zlém?. Praha: Portál, 2007. 109 s.
 • MATĚJČEK, Zdeněk; BUBLEOVÁ, Věduna; KOVAŘÍK, Jiří. Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1997. 69 s.
 • MOJŽÍŠOVÁ, Zuzana. Dve-tri prasiatka. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Asociácia náhradných rodín, 2006. 14 s.
 • MOJŽÍŠOVÁ, Zuzana. Ema hľadá mamu. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Artforum, 2004.
 • PREKOPOVÁ, Jiřina. I rodiče by měli dělat chyby. Praha: Portál, 2010. 104 s.
 • PREKOPOVÁ, Jiřina. Pevné objetí: cesta k vnitřní svobodě. Praha: Portál, 2009. 199 s.
 • PURVIS, Karyn B., CROSS, David R., SUNSHINE, Wendy L. Dítě v nové rodině. Praha: Grada, 2013. 252 s.
 • ROHÁČEK, Marek et al. Zvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptace. Praha: Středisko náhradní rodinné péče o. s., 2012. 37 s.
 • RYAN, Tony; WALKER, Rodger. Vytváření KNIHY ŽIVOTA aneb Pomáháme dítěti porozumět jeho minulosti – Praktický rádce. Praha: Natama, 2006. 76 s.
 • SLÁDEKOVÁ, Elena. Školák v náhradnej rodine. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2005. 18 s.
 • SOBOTKOVÁ, Irena. Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. 142 s.
 • SOUKUPOVÁ, Hana. Prožívat několik životů: Deset let v osudech pěstounských rodin. Drahotěšice: Společnost Otevřená rodina. 2008. 134 s.
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; MERTIN, Václav. Hry pomáhají s problémy. Praha: Portál, 2000. 159 s.
 • ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy: [teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a dětských domovech]. Praha: Portál, 2007. 143 s.
 • ŠULOVÁ, Lenka. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2010. 247 s.
 • VÁGNEROVÁ, Marie et al. Náročné mateřství: být matkou postiženého dítěte. Praha: Karolinum, 2009. 333 s.
 • VRTBOVSKÁ, Petra. O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí: Attachment, poruchy attachmentu a léčení.Praha: Natama, Tišnov: SCAN, 2010. 120 s.
 • VRTBOVSKÁ, Petra. Čítanka pro rodiče: Naděje na uzdravení. Praha: Natama, 2012. 103 s.
 • ZEZULOVÁ, Dagmar. Domov je místo, odkud tě nevyhodí…ani když vyrosteš. 2. dopl. vyd. Praha: Smart Press, 2012. 147 s.
 • ZEZULOVÁ, Dagmar. Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012. 197 s.
 • ŽILINČÍKOVÁ, Danka. Dlhá cesta domov. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2003. 45 s.
 • ŽILINČÍKOVÁ, Danka.  Až se narodíš, budeš doma. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit & V zájmu dítěte, o. s., 2009, 45 s.