Povídková beseda s Luďkem Munzarem a Františkem Novotným