Globus Trmice podpořil Centrum pro náhradní rodinnou péči

Globus Ústí nad Labem věnoval Centrum pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích částku 75 000 Kč na provoz odborného poradenství, odlehčovací služby, vzdělávací a rozvojové programy pro mládež, sociálně aktivizační služby a doučování.

„Jsme přesvědčeni, že pokud dítě nemůže ze závažných důvodů vyrůstat v původní rodině, pak je pro jeho zdravý vývoj nejlepší rodina náhradní, která může dítěti poskytnout individuální péči v přirozeném rodinném prostředí. V ústeckém regionu působíme od roku 2006. Ročně podpoříme 200 pěstounských a adoptivních rodin, ve kterých vyrůstá více než 260 dětí. Moc si vážíme finančního daru a spolupráce s hypermarketem Globus Ústí nad Labem, díky které můžeme poskytovat profesionální služby náhradním rodinám,“ řekla Margita Šantavá, ředitelka Centra pro náhradní rodinnou péči.

Více v tiskové zprávě zde