Dětský klub

Aktivity dětského klubu jsou určeny dětem v NRP – v PP i osvojení.

Program v klubech je rozdělen podle věku dětí, jeho součástí bývají tvořivé dílny, sportovní aktivity, soutěže a výlety.

 1. Dětské kluby pro menší děti (předškolní a mladší školní věk)

Probíhá v Litoměřicích, každou druhou středu v měsíci od 15:30 do 17:30.

Děti se setkávají v Poradně pro NRP, kde mají útulné zázemí pro hry, tvoření, povídání apod. Mají zde možnost vypít si čaj, půjčit si stavebnici, hračky, hry, číst knížky nebo se zúčastnit společného tvoření s laskavou dopomocí odborného dozoru.

 

 1. Víkendové kluby

Probíhají v Litoměřicích a v Ústí nad Labem, 1x měsíčně v sobotu nebo v neděli. Některé jsou určeny dětem školního věku, jiných se mohou zúčastnit i mladší děti (záleží na konkrétním programu).

Víkendové kluby probíhají většinou mimo Poradnu pro NRP – v přírodě či v centrech určených dětské zábavě jako jsou např. lezecké stěny, aquaparky, muzea, bazény, různé interaktivní výstavy apod.

Cíle

 • kvalitní trávení volného času dětí
 • všestranný rozvoj dětí díky široké škále aktivit, rozvoj schopností a dovedností
 • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • rozvoj sebeúcty a posílení sebevědomí
 • přispění k osamostatnění a nalezení vlastní identity a cesty
 • vytvoření přátelských vztahů mezi sebou navzájem i s pedagogickými pracovníky
 • podpora dětí při zvládání zátěžových životních situací
 • motivace dětí k dalšímu vzdělávání
 • prevence šikany a sociálního vyloučení
 • lepší orientace dětí v problematice NRP
img_20161029_135040   img_0166

 

 • V případě zájmu o zapojení do litoměřického dětského klubu se obraťte na Charlotu Kočí – koci@cpnrp.cz, 771 770 380
 • V případě zájmu o zapojení do ústeckého dětského klubu se obraťte na Martina Kuneše – martin.kunes@email.cz, 777 002 396

 

Charlota Kočí

charlota

Realizátor programů pro rodiny v NRP (adoptivní rodiny) a vedoucí dětských klubů

CPNRP

Pro Centrum pracuje jako realizátorka programů pro osvojitele a vedoucí dětských klubů v Litoměřicích a Ústí. V rámci litoměřického klubu pořádá a organizuje sobotní výlety pro děti.

Další informace

Několik let pracovala jako asistentka pedagoga u dětí s poruchou autistického spektra. Věnuje se tématům výchovy a vzdělávání u dětí.

 

Martin Kuneš

kuneš

Pedagog a pedagogický asistent

Spolupráce s CPNRP

Pro Centrum koordinuje dětský klub v Ústí nad Labem. V rámci tohoto klubu pořádá a organizuje sobotní výlety pro děti.

Další informace

Vystudoval pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Již před studiem působil jako pedagogický asistent na základní škole, kde posléze získal šestiletou praxi. Do vyučování aktivně zapojoval internet, výpočetní techniku a moderní vyučovací postupy. Pracoval jako odborný konzultant tuzemského nakladatelství se specializací na dotyková zařízení. Vede kurzy zaměřené na didakticko-metodické zapojení ICT do výuky. Je absolventem mnoha akreditovaných školení a je lektorem praktických kurzů a workshopů.