Naše služby

Vzdělávací semináře

  • Semináře jsou celodenní probíhají 2x  ročně.
  • Semináře jsou celodenní v rámci víkendových pobytů.
  • Semináře povinného vzdělávání pěstounů (4-6hodin).
  • Semináře jsou věnovány tématům z problematiky náhradní rodinné péče. Přednášejícími jsou erudovaní odborníci (psycholog, rodinný terapeut, speciální pedagog, apod.). Některé semináře jsou spíše vzdělávací, jiné zážitkové a výběr témat vychází z potřeb rodin.
  • Doporučujeme účast obou partnerů na semináři.
  • Během seminářů zajišťujeme program pro děti zúčastněných rodičů. Zajišťujeme program pro děti podle věkových kategorií.

 

IMG_1744