Pěstounská péče

Základní informace

  • Poskytujeme služby pěstounským rodinám
  • Informativní letáček o našich službách – zde
  • Naše služby pokrývají celý proces získání dítěte do pěstounské péče
  • Rodinám zajišťujeme DOPROVÁZENÍ kvalifikovanými a zkušenými sociálními pracovnicemi

Zájemci o uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče se mohou obracet na:

Mgr. Lenku Maškovou, vedoucí sociální pracovnici, maskova@cpnrp.cz, 771 770 310

foto15