Poděkování DEUTSCHKLUBu Litoměřice

Dobrá věc se podařila👍 .

Během prvního pololetí „sprechtili“ účastníci pravidelných setkání Deutschklubu pro Centrum náhradní rodinné péče.

Charitativní sbírka ve výši 24.500,- KČ bude využita na celoroční doučování dětí z náhradních rodin. Celkem pokryje náklady doučování pro pět dětí na celý školní rok.

Děkujeme moc za podporu a příjemné setkání při předání daru, na kterém se rozproudila živá debata o problematice náhradní rodinné péče a možnostech pomoci dětem, které nemohou vyrůstat ve svých biologických rodinách. Děkujeme členům klubu za zájem o osudy těchto dětí.

 

DEUTSCHKLUB JE  DOBROVOLNÝ SPOLEK PŘÁTEL NĚMECKÉHO JAZYKA, které spojuje radost z konverzace v němčině, stejně jako vůle pomáhat tam, kde je to potřeba. Účastnický poplatek ve výši 100,- Kč směřuje na podporu aktivit zvoleného charitativního projektu. Lektorka, paní  Ing. Hana Pavlištová, vede Deutschklub bez nároku na honorář.