Poděkování za předvánoční dárky

Letos jsme se opět moc rádi připojili ke krásné vánoční darovací akci „Krabice od bot“ , díky které jsme mohli rozvést dárky dětem v náhradních rodinách. Děkujeme Diakonii Litoměřice a našim zaměstnancům, kteří se do sbírky také zapojili.

Děkujeme také firmě MAGNA AUTOMOTIVE (CZ), s.r.o. Teplice za vánočky a Lence Procházkové za vesele rodinné kalendáře, firmě Orbico a její zaměstnankyni Lucii Netopilikové za velkorysý dardvě palety hraček o celkové hmotnosti necelých 200 kg pro děti v náhradní rodinné péči. Hračky udělají radost nejen na Vánoce, ale i po celý následující rok.

Děkujeme všem našim podporovatelům a spolupracovníkům, bez Vaši pomoci bychom náhradním rodinám nemohli pomáhat.

Přejeme si, aby každé dítě mohlo prožít šťastné Vánoce s někým, kdo jej miluje. Jestli jsme k tomu mohli alespoň malým dílem přispět, dává to naši práci smysl.