Seminář pro rodiny s dětmi v NRP, 20.10.2018

V sobotu, 20. října,  se sešlo 16 rodin v Litoměřicích v Diecézním domě kardinála Trochty na semináři na téma: Jak se mohou starosti dětí odrážet na jejich zdraví. Lektorkou byla MUDr. Zora Bártová. Menší děti mezitím navštívily Detektivní pohádku, kterou v rámci 9. divadelní benefice hráli ochotníci v litoměřickém divadle.  Starší děti se zúčastnily výtvarného workshopu v místní galerii v rámci Dne dýní.

seminář pro rodiny