Setkání rodin pod Skalním hradem

Ve dnech 17. – 19. 5. 2019 jsme uspořádali první letošní pobyt pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči ve Sloupu v Čechách, přímo pod Skalním hradem. Přijely jak rodiny s osvojenými dětmi, tak i rodiny, které mají děti svěřené do pěstounské péče. Víkendu se zúčastnily čtyři desítky dospělých a čtyři desítky dětí, pro který byl připraven pestrý program. Dospělí se vzdělávali, tentokrát pod vedením lékařů. Sobotní seminář se věnoval tématu psychosomatiky. V neděli se pak společně s dětmi učili zásadám první pomoci. Vše si mohli vyzkoušet „skoro“ na své kůži, protože namaskovaná zranění vypadala jako opravdová a zvláště děti to zaujalo natolik, že byly ochotné ošetřovat a dělat zraněné i po skončení programu. Nechyběl sobotní program pro děti plný her a soutěží, skákání na trampolíně, večerní povídání a zpívání u táboráku. Děkujeme všem účastníkům i organizátorům za skvělou akci.

Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi Sloup v Čechách