Víkendový pobyt pro pěstounské rodiny

Víkendový pobyt pro pěstounské rodiny se uskutečnil ve dnech 12-14.5.2023. S pěstounskými rodinami jsme strávili společný čas v RS Aero Holany. Pro pěstouny byl připraven sobotní vzdělávací seminář s výbornou lektorkou Mgr. Vendulou Chrástovou na téma „Agresivita u dětí a zvládání emocí“. Zatímco se pěstouni vzdělávali, jejich děti měly připravený program plný her a soutěží. V průběhu pobytu nechyběla dobrá nálada, večerní posezení u opékání buřtů a společný nedělní program pro rodiny s dětmi zaměřený na vzájemnost, vztahy (nejen mezilidské) a pečování o ně.

Velmi děkujeme také Policii ČR, ppor. Josefu Šmejkalovi, který společně s dalšími psovody realizovali ukázku práce psovodů a besedovali s našimi pěstounskými rodinami a jejich dětmi.

Velké poděkování patří také majiteli objektu panu Davidu Chmelovi a personálu, kteří se výborně starali o naše potřeby. A samozřejmě děkujeme našim pěstounům, že svou dobrou náladou přispěli příjemnému strávení společných chvil.

Do konce roku plánujeme pro naše náhradní rodiny ještě dalších pět víkendových pobytů. Těšíme se na společná setkání.

Tým Centra pro NRP