Výjezdní porada týmu

Ve středu, 22.6.2022 jsme společně s kolegyněmi našeho Centra vyrazily na výjezdní poradu. Oblíbená akce se již tradičně koná před letním obdobým prázdnin. Kromě naplánovaní prázdninového fungování a vzájemné zastupitelnosti v období dovolených, slouží akce také jako poděkování kolegyním za společnou práci a úsilí ve prospěch dětí v náhradních rodinách. Bez vzájemné spolupráce by to opravdu nešlo. Děkujeme za skvělý tým.

Všem přejeme krásné letní dny a období dovolených a dětem úžasné prázdniny.