Zájemci o adopci

KDO MŮŽE ADOPTOVAT

  • osvojitelem se může stát pouze zletilá a svéprávná osoba.
  • osvojitel by měl být schopen o dítě pečovat a zajistit jeho řádnou výchovu, všestranný zdravotní, psychický i sociální rozvoj.
  • mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než šestnáct let.
  • společně mohou dítě osvojit jen manželé.
  • v případě soužití partnerů, kteří nežijí v manželském svazku, může dítě osvojit jen jeden z nich.
  • dítě může osvojit i jednotlivec (osoba, která žije sama bez partnera).
  • skutečnost, že žadatel/é již má/mají děti vlastní či svěřené do náhradní rodinné péče, nebrání tomu osvojit si další dítě.
IMG_1749